Dokumentation

Att integrera Paylike med din applikation är hur lätt som helst. Vi har strävat efter att göra det så enkelt som möjligt så att du kan få mer tid att fokusera på din kärnprodukt.

Om du använder en plattform med öppen källkod, såsom WooCommerce, överväg att använda en av våra existerande integrationer.

Komma igång

Börja med att läsa vår kom igång-guide.

När du har läst den, fortsätt utforska vår API-dokumentation och Web SDK.

Du hittar all vår dokumentation och projekt med öppen källkod på GitHub.

Support

Om du har frågor som inte besvaras i vår dokumentation eller om du upplever något oväntat beteende, tveka inte att kontakta oss via e-post.