News: Paylike joins forces with Lunar

Dynamisk deskriptor

Deskriptorn är den text som din kund ser på sitt bankkontoutdrag.

Ju mer igenkännlig din deskriptor är desto mindre risk är det att få tvister (t ex återkrav).

Deskriptorn kan vara upp till 22 tecken lång och dynamiskt inställd på både en auktorisation och en reservering för att inkludera t.ex. ett ordernummer för förbättrad kundservice och igenkännlighet.

Exempel

Låt oss säga att du har en skobutik baserad i London, Storbritannien, som heter CoolSnicks ltd. Då kan din deskriptor vara butikens namn följt av order-ID:

CoolSnicks Ltd #2211

Vissa delar av deskriptorn kan inte ställas in dynamiskt för varje transaktion men hämtas istället från ditt konto:

Stad, Land

En komplett deskriptor i ovanstående fall blir:

CoolSnicks Ltd #2211 London, Storbritannien

De flesta banker kommer visa hela deskriptorn men några visar mindre av deskriptorn på kortinnehavares kontoutdrag.

Om ingen dynamisk deskriptor är inställd använder vi automatiskt ditt kontos deskriptor.