Easy Digital Downloads plugin

5 minInstallera Paylikes plugin för Easy Digital Downloads, lägg in dina API-nycklar och börja acceptera betalningar.

Funktioner

 • Helt integrerat med Easy Digital Downloads backend
 • Omedelbar och fördröjd debitering
 • Fullständiga och partiella återbetalningar
 • Annullera transaktioner

Steg:

 1. Registrera dig hos Paylike

  Om du inte redan gjort det, klicka här för att registrera dig hos Paylike och skapa ett live-konto.

 2. Installera betalningspluginet för Paylike

  Sök efter “paylike easy digital downloads” direkt i plugin katalogen och installera pluginet.

  wordpress.org/plugins/edd-paylike-payment-gateway/
 3. Kopiera din 'public key' och 'app key'

  Kopiera din ‘public key’ och ‘app key’ från kontrollpanelen i Paylike.

 4. Skriv in din 'public key' och 'app key' i Easy Digital Downloads

  Det sista steget är att skriva in din ‘public key’ och ‘app key’ i fälten “Live Mode Public Key” och “Live Mode App Key” på sidan för inställningar i pluginet (Downloads->Settings->Payment Gateways->Paylike).

 5. Paylike har nu integrerats med din Wordpress och Easy Digital Downloads butik

  Du är helt klar. Paylike har nu installerats framgångsrikt på din webbplats och du är redo att acceptera betalningar!

Hur du använder pluginet

Debitera

Som standard debiterar pluginet alla betalningar direkt efter att de auktoriserats.

För att aktivera läget fördröjd debitering, gå till pluginets inställningar (Downloads->Settings->Payment Gateways->Paylike) och markera rutan “Preapprove Only?".

Med denna inställning aktiverad kommer pluginet inte debitera betalningen fören du går till Downloads->Payment History->Preapproval Pending och klickar på “Process payment”.

Använd läget fördröjd debitering om du inte levererar nedladdningen till din kund omedelbart.

Återbetala:

På en specifik betalning (“order”), ändra statusen till “Refunded” och checka “Refund transaction in Paylike” via rutan “Update Payment” på höger sida. Välj vilket belopp att återbetala och klicka “Save Payment”.

Makulera:

Du kan endast makulera betalningar som inte debiterats (detta är endast fallet om du använder läget för fördröjd debitering).

Gå till Downloads->Payment History->Preapproval och klicka på “Cancel Preapproval” för att makulera en betalning.